måndag 4 juli 2011

Lugn i huset...

Lugnet lägrar i huset igen. Efter en vecka med tre st barnbarn på plats är nu allt lugnt och stilla igen. Med tre hjälpredor mellan 4 och 8 år gamla blir inte mycket gjort i trädgården. Lyckades röja lite smått samt måla fönsterbågarna röda på husets framsida. De glatt röda bågarna är ett lyft för hela huset.
Vid växthuset har den nya kryddgården börjat få lite karaktär. Myntor, timjan, åbrodd, oregano har tillfärlligt fått sällskap av lite tomatplantor och squash för attt fylla ut. På sikt ska det sättas tätt med kryddor att använda i matlagningen men årets plantbudget är förbrukad på ett nytt växthus...Rosorna blommar och kronärtskockorna växter fint i kantrabatterna.
Öster om huset har jag valt att satsa på en äng. Tre somrars skötsel börjar nu ge resultat. Roade mig idag med att gör en inventering av trädgårdens vilda växter. I mitt tidigare jordbrukarliv jobbade jag mycket med att restaurera ängsmarker. Den erfarenheten har jag utnyttjat nu. Njuter av att se alla fjärillar som fladdrar mellan vädd, prästkragar, blåklockor... Blev förvånad själv när jag insåg att min äng kommer upp i nästan 50 olika arter.. När jag ändå var igång gick jag en runda i resten av trädgården av bara farten och hittade ytterligare en ordentlig bukett att lägga till i listan. Tröttnade när det kom till att artbestämma gräsen några kan jag men inte alla...

Växtinventering 4.7.2011
Ängen
Vitsippa,
blåsippa,
svalört
vårlök,
nunneört,
grässtjärnblomma,
Prästkrage
Daggkåpa,
Revfingerört
Tiggarranunkel
Småborre
Hallon
Brudbröd
Gullviva
Fyrkantig johannesört
Rödklint
Ängssyra
Bockhorn
Hundloka
Strätta
Revsmörblomma
Svartkämpe
Groblad
Åkervädd
Rölleka
Nysört
Ängshavrerot
Gulvial
Häckvicker
Kråkvicker
Gullklöver
Käringtand
Flockfibbla
Rödklöver
Vitklöver
Storblåklocka
Liten blåklocka
Nässelklocka
Gulmåra
Korsmåra
Revsuga
Brunört
Teveronika
Ärenpris
Maskros
Åkertistel
Brännässla
Hundäxing
Timotej
Rylhavre
Ängsvingel
Rödsvingel

Resten av trädgården
Älggräs
Ryssgubbe
Örnbräken
Tvåblad
Midsommarblomster
Sparvnäva
Jungfrulin
Backdunört
Mjölkört
Gullris
Renfana
Korsört
Harkål
Kardborre
Etternässla
Gråbo
Stinksyska
Vänderot
Mjölktistel
Tuvtåtel
Mållor
Videört
Backlök
Nattviol
Blåklint
Smultron
Gåsört
Kummin
Åkerfräken
Blodrot
Tall, rönn, oxelrönn, vårtbjörk, lönn, + ett antal inte utredda gräsarter..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar